Thailand
De landen waar wij actief zijn

 

  • Er zijn in de wereld  veel kinderen in nood. Kinderen hebben recht op een goede gezondheid, op voeding en opleiding. Ze willen graag gelukkig zijn met hun ouders en familie. En kunnen studeren is belangrijk voor hun latere beroep en om zelf met een gezin in hun eigen omgeving aan een betere wereld te werken.
  • Uw giften komen integraal ten goede van de kinderen.  AMIE is lokaal aanwezig, en volgt de besteding van de giften en de resultaten in de studie op.  We hebben reeds lang een lokaal netwerk van betrouwbare personen, waarmee we frequent in contact zijn.  Dat waren bij de start van AMIE vooral missionarissen en missiezusters ; ondertussen werken we steeds meer met geëngageerde leken, jong of minder jong, alleenstaand of gehuwd, meestal ook in afspraak met een lokale organisatie.  Deze mensen beheren de projecten, ontmoeten de families in moeilijkheden en doen voorbereiding van dossiers die in aanmerking komen voor peterschap.
  • Sinds AMIE’s start, is er steun geweest naar activiteiten in 26 landen.  Deze lijst is niet limiterend naar toekomstige activiteit : de steun evolueert in functie van behoefte, dringendheid, contact met een lokaal netwerk, enz...

Hieronder vindt u een beschrijvende fiche voor elk van deze landen (met dank aan Wikipedia, we zijn zelf niet zeer deskundig in geschiedenis of aardrijkskunde), en daarbij aansluitend telkens een link naar de betrokken comité’s die zich in AMIE bekommeren over de grote/kleine projecten en/of peterschappen.

 
 Bron : het geheel van de info's betreffende de voorstelling van de verschillende landen zijn afkomstig van de site Wikipedia