Comité s

 

Notre
organisation est basée sur un ensemble de Comités, organisés selon
leurs activités : petits projets, parrainages, projets à long
terme ainsi que  support administratif et financier.

AMIE is georganiseerd rond een aantal comité’s, die zich toeleggen op een deelgebied van de activiteiten : kleine projecten, peterschappen, langlopende projecten, administratieve ondersteuning.  Sommige comité’s zijn tweetalig, andere hebben hoofdzakelijk nederlands- of franstalige leden.  De beschrijving van de activiteiten in de comité’s hieronder, wordt gegeven in de taal die er gehanteerd wordt (voor comité’s 00, 04, 22 en 23 is dat in beide talen).

De comité’s zijn al geruime tijd de ruggengraat van AMIE ; de comité-verantwoordelijken zijn vrijwilligers die de projecten en peterschappen bekendmaken, ervoor zorgen dat de giften opgevolgd en correct doorgestort worden, in contact blijven met de lokale verantwoordelijken, de briefwisseling mogelijk maken, … Ze staan in voor het goed beheer van de giften ; het toezicht op dat beheer wordt opgenomen in de boekhouding in comité 04.  Dat toezicht wordt jaarlijks doorgelicht met een controle van afschriften en andere bewijzen ; zo volgen we de correcte operationele werking en de besteding van de integrale giften ter plaatse.

De Raad van Bestuur – met daarin trouwens 4 comité-verantwoordelijken – overkoepelt de structuur van comité’s, geeft richtlijnen, neemt beslissingen die over de comité’s heen van toepassing zijn, en draagt de eindverantwoordelijkheid van de activiteit en van het beheer van middelen, tegenover de leden van de Algemene Vergadering.  Minstens twee keer per jaar is er een vergadering van de Raad van Bestuur met alle comité-verantwoordelijken.

Hieronder vindt u de lijst van de comité’s :

Comité 00 (B) : Kleine projecten ,Pol Feyen (Jean Hendrickx), Madagascar (Francisca Cauwe )
Comité 01 (F) : Parrainages d’enfants aux Philippines ( Responsable Elisabeth Carton de Tournai)
Comité 02 (F) : Parrainages professionnels au Pérou et Philippines (Responsable E. Carton de Tournai)
Comité 03 (F) : Parrainages d’enfants en Amérique latine  (Responsable Janine Clapuyt-van Rossum)
Comité 04 (B) : Centraal beheer en boekhouding (Verantwoordelijke Stefaan De Bondt)
Comité 05 (N) : Kinder Peterschap in Latijns Amerika (Verantwoordelijke Marleen Lanckman)
Comité 06 (N) : Beroepspeterschappen in Azië (Verantwoordelijke Mark Bolsens)
Comité 07 (N) : Beroepspeterschappen in Latijns Amerika (Verantwoordelijke Frans Parren)
Comité 08 (N) : Kinderpeterschappen in Azië (Verantwoordelijke Jos Cuypers)
Comité 09 (B) : Sophie Daems Scholarship Program (Verantwoordelijke Jan & Micke Daems ) 
Comité 21 (N) : Groepspeterschappen (Verantwoordelijke Griet Cuypers-Van den Berge)
Comité 22 (B) : Groot project Happy Home in Kenía (Responsable Christian Vandeplas)
Comité 23 (B) : Andere projecten in Afrika (Responsable Rob Tas) voornamelijk in Kenia en Ghana