Contact

Wenst u ons via e-mail contact op te nemen? Dat kan heel eenvoudig door :

- ofwel rechtstreeks contact op te nemen met de comité- of projectverantwoordelijke die u zal opbellen
 
  Zie de lijst van e-mailadressen
•    onder de rubriek A.M.I.E.-België:  ONZE VERENIGING of
•    op de eerste pagina van het betreffend comité onder de rubriek DE COMITÉS

- ofwel vult u zorgvuldig onderstaand formulier in dat u verzendt naar de voorzitter Xavier Votron (xaviervotron@hotmail.com) of naar Robert Tas (roberttas@hotmail.com). Gelieve àlle vakken in te vullen!

Kies uw correspondent:
 
   
Naam :
Voornaam :
Adres :
Stad/Gemeente :
Postnummer :
Land :
Email :
 
   
Telefoon :
   
 
   
Uw boodschap :
   
   
 

Contacteer directe: xaviervotron@hotmail.com.

Sluit bij ons aan!
Alleen al in België zijn we met enkele duizenden  sympathisanten.
Uiteraard zijn we allen vrijwilligers en wie zich bij ons wil aansluiten hoeft geen bijdrage te betalen!
Zodra u een gift  doet van minimum 40 € per jaar ontvangt u Ons Krantje (of als u Franstalig bent: Notre Petit Journal), dat u regelmatig informatie biedt over onze acties en projecten. U hebt natuurlijk vrije toegang tot onze website om nog sneller geïnformeerd te worden.
Wanneer u zich nog meer engageert door bv. een peterschap op te nemen of een project voor te stellen dat u samen met een van onze verantwoordelijken stuurt, kunt u op vraag en nog steeds gratis, effectief lid worden met stemrecht op de Algemene Vergadering.

Maar u kunt nog meer doen: een van onze verantwoordelijken contacteren en uw diensten aanbieden om een comité te helpen beheren.

Ten slotte, elk lid van de Raad van Bestuur (nu vijf in aantal) is voor een periode van vier jaar verkozen. Van zodra een plaats vacant komt, kan elk effectief lid zijn/haar kandidatuur stellen, los van het feit of een lid van de Raad van Bestuur al of niet opnieuw zijn/haar kandidatuur stelt.
Een geheime stemming vindt plaats op de Algemene Vergadering.

Welkom !

Doe een gift!
Waarom niet onmiddellijk van start gaan?  Verschillende projecten en soorten peterschappen worden in de rubrieken beschreven. Sommige boeien u wellicht meer dan andere. Maak in alle eerlijkheid een keuze en doe een gift op rekening van betreffend comité*(?)
Hoe bescheiden ook, uw gift is welkom en u krijgt de garantie dat ze integraal ten goede komt aan het project of het petekind. Dit is een ernstig engagement waaraan we ons reeds meer dan 30 jaar houden.
We betalen geen salarissen uit en hebben geen permanente huurkosten. De werkingskosten en eventuele reisonkosten worden niet betaald met geld van uw gift(en), maar worden door onze comitéverantwoordelijken zelf gedragen.
Slechts enkele onvermijdelijke kosten (postzegels, bankkosten, mededelingen in het Belgisch Staatsblad) worden in rekening gebracht maar volledig gedekt door de bankintresten. In 2012 overschreden deze kosten niet de 0,7 % van het totaal aan ontvangen giften. Het is een blijvende inspanning die we verschuldigd zijn aan al allen die zich achter de doelstellingen van A.M.I.E. scharen en van wie de belangloze inzet onderlijnd mag worden.

  • Wenst u geen specifiek project te ondersteunen of een peterschap op u te nemen, dan kunt u nog altijd een storting doen op de rekening van onze vereniging:

 

BE560003 2569 6088 (BIC: BPOTBEB1)

 

  • of op de rekening van comité 00 belast met de kleine projecten:


BE22 0001 5458 3947 (BIC : BPOTBEB1)

 

U vindt hieronder een overschrijvingsformulier dat U kunt afdrukken of dat U als hulp kunt gebruiken bij uw overschrijving.

 

virement

U kunt dit formulier ook bezorgen aan uw bank voor een permanente betalingsopdracht.

 

permanent

 

Denk ook aan AMIE bij de opmaak van uw testament (gift, legaat en duo-legaat).  Neem hiervoor contact op met het  Comité 04