Peterschappen

Samen met u steunen we een kind in de schoolse vorming : lagere/middelbare/hogere scholing, beroepsvorming en universitaire studie.  Met de giften worden de studies bekostigd ; de peter of meter wordt geïnformeerd over de studieresultaten en kan desgewenst ook briefwisseling starten met het kind.  We zijn actief in Haïti, Peru, de Filippijnen en Thailand.

 

WORD PETER of METER van een kind en contacteer een van de volgende personen .
Onze comitéverantwoordelijken zijn ter Uwer beschikking :

Comité 01 (Parrainages d’enfants aux Philippines)

Elisabeth Carton
Av. E. Godaux, 28 - 1150 Bruxelles
ecartondt@gmail.com
BE58 0000 8955 8379 (BIC BPOTBEB1)  

Comité 02 (Parrainages professionnels au Pérou et aux Philippines)

Elisabeth Carton
Av. E. Godaux, 28 - 1150 Bruxelles
ecartondt@gmail.com
BE58 0000 8955 8379 (BIC BPOTBEB1)  

Comité 03 (Parrainages d’enfants à Haïti et en Amérique Latine)

Janine Clapuyt-Van Rossum
1348 Louvain-la Neuve
Tel. 010.45.01.29
ja.clapuytvanrossum@skynet.be
BE43 0001 0342 1501 (BIC BPOTBEB1)

Comité 05 (Individuële peterschappen in Latijns Amerika)

Marleen Van Oudenhove-Lanckman
Domeinstraat, 69A 3010 Kessel-Lo
Tel: 016/35.50.77
marleenlanckman@hotmail.com
BE46 0000 2467 0736 (BIC BPOTBEB1)

Comité 06 (Beroepspeterschappen in Azië )

Mark Bolsens
Tijl Uilenspiegellaan 126
B-2050 Antwerpen
mark.bolsens@telenet.be
BE80 0000 8577 5177 (BIC BPOTBEB1)

Comité 07 (Beroepspeterschappen in Latijns Amerika )

Frans Parren
Nieuwe Graanmarkt 15 bus 5
1000 Brussel
Tel. 0495/23.83.62 
frans.parren@scarlet.be 
BE45 0003 2569 6189 (BIC BPOTBEB1)

Comité 08 ( Individuële peterschappen in Azië )

Dhr Jos Cuypers
Bergstraat 110 - B-3010 KESSEL-LO
Tel. 016/253113
BE67 0001 7326 0487 (BIC BPOTBEB1)
jos.cuypers@icts.kuleuven.be

Comité 21 (Groepspeterschappen)

Jos en Griet Cuypers
Bergstraat 110 - B-3010 KESSEL-LO
Tel. 016/253113
BE50 0003 2544 6518 (BIC BPOTBEB1)
jos.cuypers@icts.kuleuven.be