Disclaimer :


Vzw, hierna te noemen “AMIE”, verleent u hierbij toegang tot amie-be.org (hierna “de Website”) waar er informaties onder vorm van teksten, afbeeldingen of andere materialen  door AMIE en derden zijn aangeleverd.


  • AMIE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  • De op de Website informaties worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gebruikte informatiematerialen  liggen bij AMIE.


  • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen (en de informaties die daarin worden inbegrepen) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AMIE, zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.